Produkt- och system & metodutveckling är vår ledstjärna

Vår samlade erfarenhet av mer 50 års professionellt arbete och privat fritid inom olika aktiviteter i varierande utemiljöer världen över tillsammans med våra formella kompetenser gör att vi väl kan möta våra kunders behov och problemställningar. Att utveckla produkter, som i sin tur sätts i sammanhanget att fungera sinsemellan i ett system kräver djup förståelse för metoder & arbetsteknik. Den enskilda individens förmåga satt i ett gruppdynamiskt perspektiv är också av avgörande betydelse för att få bästa tänkbara uteffekt för användaren.

Skräddarsydda lösningar utefter dina behov

Vårt företag har unika kompetenser och erfarenheter inom området för utbildning och tillämpad arbets- & utrustningsfysiologi vilket gör att vi kan erbjuda dig som kund:

… inom ramen för alla typer av friluftsliv, överlevnadsteknik samt arbetssäkerhet för särskilt krävande och utsatta yrkesgrupper.

Dessutom erbjuder vi:
naturguidning i närliggande miljöer, i skog och på sjöar samt föreläsningar 

Skräddarsydda lösningar utefter dina behov

Vårt företag har unika kompetenser och erfarenheter inom området för utbildning och tillämpad arbets- & utrustningsfysiologi vilket gör att vi kan erbjuda dig som kund: